Az emlékhellyé nyilvánítás előkészítésével, valamint az emlékhelyekkel kapcsolatos adminisztratív és ellenőrzési feladatokat a Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) látja el. A szervezet felméri és folyamatosan figyelemmel kíséri az emlékhelyek állapotát, és megteszi az emlékhelyekhez fűződő nemzeti érték megőrzéséhez, fenntartásához és bemutatásához szükséges intézkedéseket, gondoskodik az emlékhelyekhez fűződő nemzeti értéket hordozó örökség megismertetését, fejlesztését és bemutatását elősegítő programok kidolgozásáról és végrehajtásáról.

A nemzeti emlékhelyek használati rendjéről szóló 302/2011. (XII.23.) számú Korm. rendelet alapján az Építészeti és Építésügyi helyettes államtitkárság gondoskodik a nemzeti emlékhelyek használati rendjét szabályozó, a NÖRI által előkészített használati tervek szakmai ellenőrzéséről és a miniszterhez való felterjesztéséről, valamint a nemzeti emlékhelyek fenntartható használatát elősegítő támogatások pályáztatásáról és a támogatáshoz szükséges szerződések előkészítéséről.

 

Nemzeti emlékhely

A nemzet történelmében meghatározó jelentőséggel bíró helyszín, amely a magyar nemzeti, illetve a magyar és az ország területén élő nemzetiségek összetartozását erősítő és identitásképző jellegénél fogva a nemzet önképében kiemelkedő fontossággal bír, továbbá amely országos jelentőségű állami megemlékezés színhelye lehet, és amelyet az Országgyűlés törvénnyel azzá nyilvánít.

A nemzeti emlékhelyek védelme és hozzáférhetővé tétele közérdek, amelynek megvalósításában közreműködnek az állami és az önkormányzati szervek, valamint a vallási közösségek, az egyházi jogi személyek, a civil és egyéb szervezetek, illetve a természetes személyek. A védelem kiterjed a nemzeti emlékhely és a kiemelt nemzeti emlékhely méltóságának megőrzésére és a méltó megemlékezés feltételeinek biztosítására, az emlékhely történelmileg hiteles, egységes arculatának és műemléki megjelenésének fenntartására és biztosítására, továbbá az ezek érdekében végzett fejlesztés, beruházás megvalósításának elősegítésére.

 

Kiemelt nemzeti emlékhely

A nemzet és a magyar állam történelmében kiemelkedő jelentőségű nemzeti emlékhely, amelyet az Országgyűlés törvénnyel azzá nyilvánít.A kiemelt nemzeti emlékhely az állami vagyon részét képezi.

 

Történelmi emlékhely

A nemzet vagy valamely velünk élő nemzetiség történelmében meghatározó jelentőséggel bíró helyszín, amelyet a Kormány rendelettel azzá nyilvánít.